Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Technische commissies

Bouwen met Staal geeft een impuls aan de collectieve staalresearch en heeft daartoe een aantal technische commissies (TC's) ingesteld.

TC7 Koudgevormde profielen en beplating

STRATEGIE VAN TC7

1. DOEL
bevordering van het juiste gebruik van koudgevormde producten uit metaalplaat (inclusief sandwichpanelen).

Ten behoeve hiervan inventariseert, initieert, beoordeelt en begeleidt TC7 in Nederland de activiteiten met betrekking tot onderzoek en kennisoverdracht op het betreffende vakgebied.

2. REFERENTIEKADER
TC7 werkt binnen de kaders zoals aangeven door Bouwen met Staal/2RN), waaraan ook periodiek verslag wordt uitgebracht.

3. SAMENSTELLING
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, maken de volgende geledingen deel uit van TC7:

o Basisstaal industrie
o Fabricage van producten uit dunne staalplaat
o Ontwerpers
o Regelgevers/controleurs
o Adviseurs en onderzoekers


Documenten


Publicaties


Links


Stel een vraag aan deze TC

Vragen aan een TC lopen via de helpdesk.