Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Technische commissies

Bouwen met Staal geeft een impuls aan de collectieve staalresearch en heeft daartoe een aantal technische commissies (TC's) ingesteld.

TC10 Verbindingen

Doelstelling
TC 10 heeft tot doel de Vereniging Bouwen met Staal, via 2RN, te adviseren aangaande ontwikkelingen op het gebied van Research, Regelgeving en Normering ten aanzien verbindingen in de staalbouw.

Van door participanten, of derden, ingebrachte onderwerpen zal binnen TC10 besloten worden hoe, wat en wanneer het desbetreffende onderwerp ingevuld zal worden.
Ultieme doel is om via verdere ontwikkeling van verbindingen, in de breedste zijn van het woord, meer staal in de markt te kunnen brengen.

Hiertoe is een aantal deelgebieden gedefinieerd waarop TC-10 zich begeeft. Hiernavolgend worden deze aangegeven met een aantal voorbeelden van mogelijke deelstudies.

Normgeving
-EC3; overeenkomsten en verschillen definieren TGB-EC3
die van toepassing zijn voor verbindingen
-Ontbrekende rekenregels van bijv.: rekenregels voor exotische verbindingen
-Vermoeiing van verbindingen
-Het nogmaals onder de aandacht brengen van flexibele verbindingen
-Aanbevelingen maken, zoals de CUR dat doet
-Procedure afstemmen hoofdberekening op detailberekening


Innovatie & onderzoek
-Plug & play-verbindingen
-Gelijmde verbindingen
-Het ontwerpen van verbindingen in hoge sterkte staal
inclusief rekenregels, lassen e.d.
-Gietstukken in knopen e.d., rekenregels, economie
-Relatie brandveiligheid tot verbindingen (breekbouten) -Redundancy

Montage
-Kolomdelingen

Vormgeving
-Vormgeving in verbindingen, wensen en onmogelijkheden
-Wat is architectonisch (on)verantwoord?

Boutverbindingen
-Toepassen van hogere kwaliteit bouten, voor/ nadelen
-Het gebruik van voorspan(injectie)bouten, hoe-waar-waarom

Software
-Eindige elementen modellering van verbindingen (bouten en lassen)
toepassing en interpetatie van uitkomsten

Raakvlakken andere TC-'s
-Brandveiligheid
-Stabiliteit (uitvoering van verbindingen als kipsteun e.d.)

Huidige acties:
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van rekenregels ten behoeve van kolomdelingen, waarvoor financiering vanuit Bouwen met staal beschikbaar is.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan het opstellen van een overzicht waarin de overeenkomsten en verschillen tussen TGB-EC3 worden weergegeven, dit ten aanzien van verbindingen.


Documenten


Publicaties


Links


Stel een vraag aan deze TC

Vragen aan een TC lopen via de helpdesk.